Adalimumabin korvausoikeuteen 380 muutoksia 1.1.2020 alkaen

 

Lääkeaine: Adalimumabi

Lääkevalmiste: useita

Sairaus: Hidradenitis suppurativa

Mikä muuttuu

Korvausoikeutta

  • 380. Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)

voi hakea 1.1.2020 alkaen myös yksityisen ihotautilääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Sitä ennen lausunnon antajan on oltava erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lisäksi korvausoikeus voidaan myöntää 1.1.2020 alkaen kerralla enintään kolmeksi vuodeksi aiemman kahden vuoden sijaan.

Korvausoikeudella 380 saa peruskorvauksen (40 %) adalimumabia sisältävistä lääkkeistä.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää