Adalimumabin (Humira) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.6.2016 alkaen

Adalimumabia sisältävä Humira-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2016 alkaen voimassa olevien päätösten lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoidossa aikuispotilailla, kun tavanomaisella systeemisellä hidradenitis suppurativan hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Adalimumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

380.     Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)

Adalimumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon (380) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon potilaille, kun tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei saada riittävää vastetta.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on keskivaikea tai vaikea aktiivinen hidradenitis suppurativa, jonka hoidossa adalimumabin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja