Alektinibi (Alecensa) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.12.2018 alkaen


Alektinibia sisältävä Alecensa-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • monoterapiana edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden ensilinjan hoitoon.
  • monoterapiana edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilasta on aiemmin hoidettu kritsotinibilla.

Alektinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3001. Alektinibi

Alektinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3001) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuispotilaille monoterapiana

  • ensilinjan hoitoon tai
  • kun potilas on aiemmin saanut kritsotinibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa alektinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää