Alirokumabista (Praluent) peruskorvaus 1.10.2019 alkaen korvausoikeudella 3015

Lääkeaine: Alirokumabi
Lääkevalmiste: Praluent
Sairaus: Rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Mikä muuttuu

Praluent-lääkkeestä saa 1.10.2019 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

Korvausoikeus koskee hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa, joiden hoidossa Praluent-lääkkeestä ei ole aiemmin saanut korvausta.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa Praluent-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 388.

Lue lisää