Alirokumabista (Praluent) erityiskorvaus 1.3.2020 alkaen korvausoikeudella 292

Lääkeaine: Alirokumabi

Lääkevalmiste: Praluent

Sairaus: Periytyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Mikä muuttuu

Praluent-lääkkeestä saa 1.3.2020 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 292. Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 388. Korvausoikeudet koskevat familiaalista hyperkolesterolemiaa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 292 niille asiakkaille, joilla on korvausoikeus 388 ja jotka ovat saaneet Praluent-lääkkeestä peruskorvausta.

Hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa Praluent-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3015 ja 1.3.2020 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 294.

Lue lisää