Alirokumabista (Praluent) erityiskorvaus 1.3.2020 alkaen korvausoikeudella 294

Lääkeaine: Alirokumabi

Lääkevalmiste: Praluent

Sairaus: Sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Mikä muuttuu

Praluent-lääkkeestä saa 1.3.2020 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 294. Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3015. Korvausoikeudet koskevat hyperkolesterolemiaa ja sekamuotoista dyslipidemiaa.

Kenelle korvataan

Alirokumabin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää kroonista sepelvaltimotautia sairastaville. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 294 niille asiakkaille, joilla on sepelvaltimotaudin korvausoikeus 206 sekä korvausoikeus 3015 ja jotka ovat saaneet Praluent-lääkkeestä peruskorvausta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa Praluent-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 388 ja 1.3.2020 alkaen erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella 292.

Lue lisää