Anakinrasta erityiskorvaus 1.11.2020 alkaen myös perinnöllisen välimerenkuumeen hoidossa korvausoikeudella 281

Lääkeaine: Anakinra
Lääkevalmiste: Kineret
Sairaus: Reumaattiset sairaudet

Mikä muuttuu

Kineret-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 281. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi.

Anakinran erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.11.2020 alkaen myös perinnöllistä välimerenkuumetta sairastaville. Sitä ennen anakinran korvausoikeus 281 voidaan myöntää eräiden muiden reumaattisten sairauksien hoitoon.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään anakinran peruskorvausoikeuden 313 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää