Apiksabaania (Eliquis 2,5 mg ja 5 mg), dabigatraania (Pradaxa 110 ja 150 mg), edoksabaania (Lixiana 15, 30 ja 60 mg) ja rivaroksabaania (Xarelto 15 ja 20 mg) koskeva reseptimerkintä muuttuu 1.12.2016 alkaen, kun kyseessä on syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian lyhytaikainen hoito

Otsikossa mainitut lääkevalmisteet ovat rajoitetusti peruskorvattavia syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian lyhytaikaisessa hoidossa, kun  lääkäri on tehnyt lääkemääräykseen merkinnän ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta.

Apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin ja rivaroksabaanin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset lyhytaikaisessa hoidossa ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan. Voimassa olevat reseptimerkinnät löytyvät Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani ovat lyhytaikaisessa hoidossa peruskorvattavia alla kuvatuin lääketieteellisin edellytyksin.

Pitempiaikaisessa hoidossa apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani voivat olla peruskorvattavia siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohdissa 351 ja 379 kuvataan.

Erillisselvitys

Peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä, joka sairaudesta riippuen on joku seuraavista:

 • ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty lääkehoidon aloittamisajankohta esimerkiksi ’Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus 3.6.2015'.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani
    
 • ’Tekonivelleikkaus’, jonka jälkeen on merkitty leikkauksen ajankohta esimerkiksi ’Tekonivelleikkaus 3.6.2015'.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani
    
 • ’Syvä laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian ajankohta esimerkiksi ’Syvä laskimotukos 3.6.2015’ tai ’Keuhkoembolia 3.6.2015’.
  • Korvattavia lääkeaineita ovat apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani

Apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin ja rivaroksabaanin korvattavuus 1.12.2016 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa vahvuuksittain. Taulukko sisältää korvattavuudet kokonaisuudessaan, myös aikaisemmin voimaan tulleet korvattavuudet.

Apiksabaanin (Eliquis), dabigatraanin (Pradaxa), edoksabaanin (Lixiana) ja rivaroksabaanin (Xarelto) korvattavuus 1.12.2016 alkaen
  Korvausoikeus 351 (eteisvärinä) Korvausoikeus 379 (syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikainen ehkäisy) Syvä laskimotukos Keuhkoembolia Rytminsiirto Tekonivelleikkaus
 
Erillisselvitys B-lausunto B-lausunto Reseptimerkintä: Syvä laskimotukos/Keuhkoembolia + pvm Reseptimerkintä: Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + pvm Reseptimerkintä: Tekonivelleikkaus + pvm
Korvausaika Ilman määräaikaa Ilman määräaikaa 6 kuukautta 3 kuukautta 2 kuukautta
Apiksabaani (Eliquis)

2,5 mg

5 mg

2,5 mg

5 mg

2,5 mg

5 mg

2,5 mg

5 mg

2,5 mg
Dabigatraani (Pradaxa)

110 mg

150 mg

110 mg

150 mg

110 mg

150 mg

110 mg

150 mg

75 mg

110 mg

Edoksabaani (Lixiana)

15 mg

30 mg

60 mg

15 mg

30 mg

60 mg

15 mg

30 mg

60 mg

15 mg

30 mg

60 mg

Ei korvattava
Rivaroksabaani (Xarelto)

15 mg

20 mg

15 mg

20 mg

15 mg

20 mg

15 mg

20 mg

10 mg

 

Lisätietoja