Apremilasti (Otezla) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2016 alkaen

Apremilastia sisältävä Otezla-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • aikuispotilaiden aktiivisen psoriaasiartriitin hoidossa, jos vaste aiempaan DMARD-hoitoon ei ole ollut riittävä tai jos potilas ei ole sietänyt aiempaa DMARD-hoitoa, ja
  • keskivaikean tai vaikean kroonisen läiskäpsoriaasin hoidossa aikuispotilaille, jotka eivät ole saaneet vastetta muihin systeemisiin hoitoihin, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti tai PUVA, tai joille nämä hoidot ovat vasta-aiheisia, tai jotka eivät ole sietäneet tällaisia hoitoja.

Apremilastin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

377.     Apremilasti

Apremilasti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (377) myönnetään nivel- ja ihopsoriaasin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B nivel- tai ihopsoriaasin hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä sisätautien, reumatologian tai ihotautien ja allergologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille

  • aktiivisen psoriaasiartriitin hoitoon, kun tavanomaisella antireumaattisella lääkehoidolla ei saavuteta riittävää hoitovastetta tai kun se ei ole siedetty
  • keskivaikean tai vaikean kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon, kun muulla systeemisellä hoidolla, kuten siklosporiinilla, metotreksaatilla, tai PUVAlla, ei saavuteta riittävää hoitovastetta, ne ovat vasta-aiheisia tai ne eivät ole siedettyjä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apremilastin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja