Avatrombopagista peruskorvaus 1.8.2021 alkaen korvausoikeudella 3052

Lääkeaine: Avatrombopagi
Lääkevalmiste: Doptelet
Sairaus: Immunologinen trombosytopenia (ITP)

Mikä muuttuu

Doptelet-lääkkeestä saa 1.8.2021 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 3052. Avatrombopagi.

Korvausoikeus koskee aikuisten kroonista primaaria immuunitrombosytopeniaa (ITP), jonka hoidossa Doptelet-lääkkeestä ei ole aiemmin saanut korvausta.

Kenelle korvataan

Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kroonisen maksasairauden aiheuttaman trombosytopenian hoidossa Doptelet-lääke on peruskorvattavaa (40 %) reseptimerkinnällä toimenpiteen yhteydessä.

 

Lue lisää