Avatrombopagista peruskorvaus reseptimerkinnällä 1.3.2021 alkaen

Lääkeaine: Avatrombopagi
Lääkevalmiste: Doptelet
Sairaus: Maksasairauteen liittyvä trombosytopenia

Mikä muuttuu

Doptelet-lääkkeestä saa 1.3.2021 alkaen peruskorvauksen (40 %) reseptimerkinnällä

  • "Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide pp.kk.vvvv".

Korvausta voi saada yhtä toimenpidettä kohti enintään 5 vuorokauden lääkehoidosta.

Ennen 1.3.2021 Doptelet-lääke ei ole korvattava.

Kenelle korvataan

Lääkäri voi tehdä avatrombopagin reseptimerkinnän, kun vaikea trombosytopenia on kroonisen maksasairauden aiheuttama ja potilaalle tehdään kajoava toimenpide.

Katso uuden reseptimerkinnän edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää