Bimatoprostin ja timololin säilytysaineeton yhdistelmävalmiste (Ganfort) perus- ja erityiskorvattavaksi ilman rajoitusta 1.11.2015 alkaen

Bimatoprostia ja timololia sisältävä säilytysaineeton Ganfort-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2015 alkaen peruskorvattava (35 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairaudessa glaukooma. Valmisteen korvattavuus määräytyy päätöksen antamisajankohtana (10.9.2015) voimassa olevan valmisteyhteenvedon mukaan.

Bimatoprostin ja timololin säilytysaineetonta yhdistelmävalmistetta koskevat päätöskohdat 367 ja 165 poistetaan 1.11.2015 lukien Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevista päätöksistä.

Lisätietoja