Dabigatraani (Pradaxa) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.5.2018 alkaen

Dabigatraania sisältävä Pradaxa-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooniset sydämen rytmihäiriöt

  • aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyssä ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla, kun potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski.

Dabigatraani lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’290. Apiksabaani ja rivaroksabaani’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 290 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’351. Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon’ ja jotka ovat ostaneet Pradaxa-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista 1.1.2017 lukien

Dabigatraanin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

290.    Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon

Apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen eteisvärinän hoidossa.

Apiksabaanin, dabigatraanin ja rivaroksabaanin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisemiseksi, kun kysymyksessä on

  • ei-läppäperäinen (mitraalistenoosiin tai mekaaniseen tekoläppään liittymätön) eteisvärinä, joka edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan antikoagulaatiohoitoa, ja
  • potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2VASc ≥ 1).

CHA2DS2VASc-riskipisteet lasketaan kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaisesti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa apiksabaanin, dabigatraanin tai rivaroksabaanin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja