Deferasiroksi (Exjade) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.8.2016 alkaen

Deferasiroksia sisältävä Exjade-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2016 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit ja aplastinen anemia, kun kyseessä on

  • myelodysplastisia oireyhtymiä tai aplastisia anemioita sairastavien yli 2-vuotiaiden potilaiden verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoitumisen hoito silloin, kun deferoksamiinihoito on kontraindikoitu tai riittämätön.

Deferasiroksin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

175. Deferasiroksi

Deferasiroksi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen pahanlaatuisen veri- ja luuydintaudin sekä aplastisen anemian hoidossa.

Deferasiroksin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja tai aplastisia anemioita hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoitumisen hoitoon yli 2-vuotiaille potilaille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 117 (leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit) tai 122 (aplastinen anemia) ja
  • jotka sairastavat myelodysplastista oireyhtymää tai aplastista anemiaa ja
  • joilla deferoksamiinihoito on vasta-aiheinen tai vaste hoidolle on riittämätön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa deferasiroksin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja