Degludekinsuliini (Tresiba) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.12.2015 alkaen

Degludekinsuliinia sisältävä Tresiba-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2015 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes

  • aikuisille tyypin 1 diabeetikoille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita detemir- ja glargininsuliinihoitojen aikana ja joiden diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan paranevan ja yöllisten hypoglykemioiden vähenevän Tresiba-hoidon aikana.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 171 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’371. Degludekinsuliini'.

Degludekinsuliinin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.12.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

171.     Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen tyypin 1 diabetespotilaiden hoidossa.

Degludekinsuliinin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä annetun tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään ensin hoitokokeilun ajaksi aikuisille (yli 18-vuotiaille) tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että glargininsuliinihoitojen aikana. Hoitokokeilun jälkeen erityiskorvausoikeus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa degludekinsuliinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla degludekinsuliinihoitokokeilua varten määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jatkohakemuksen yhteydessä korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja