Degludekinsuliini (Tresiba) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.6.2015 alkaen

Degludekinsuliinia sisältävä Tresiba-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2015 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • aikuisille tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita detemir- ja glargininsuliinihoitojen aikana ja joiden diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan paranevan ja yöllisten hypoglykemioiden vähenevän Tresiba-hoidon aikana.

Degludekinsuliinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

371. Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (371) myönnetään tyypin 1 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään ensin hoitokokeilun ajaksi aikuisille (yli 18-vuotiaille) tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että glargininsuliinihoitojen aikana. Hoitokokeilun jälkeen peruskorvausoikeus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa degludekinsuliinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla degludekinsuliinihoitokokeilua varten määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jatkohakemuksen yhteydessä korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja