Deksamfetamiini (Attentin) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.2.2016 alkaen

Deksamfetamiinia sisältävä Attentin-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Deksamfetamiini on lisätty Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’331.  Atomoksetiini ja lisdeksamfetamiini’.

Lisäksi päätöskohtaan on lisätty, että aikuisille lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.2.2016 alkaen myös silloin, kun lapsena tai nuorena aloitetusta deksamfetamiinihoidosta on todettu selkeää hyötyä.

Deksamfetamiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

331.    Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini

Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (331) myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä tai näiden erikoisalojen ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoidon on aloittanut ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtynyt lääkäri, että taudinmääritys on tehty asianmukaisesti ja että hoidon tarve on perusteltu alla olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lapset ja nuoret:

  • Atomoksetiinin, deksamfetamiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Aikuiset:

  • Atomoksetiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon aikuisille, kun ADHD:n oireiden ilmaantuminen lapsuusiässä on varmistettu.
  • Lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon aikuisille, joilla lapsena tai nuorena alkaneet oireet jatkuvat aikuisiässä, kun lapsena tai nuorena aloitetusta lisdeksamfetamiini- tai deksamfetamiinihoidosta on todettu selkeää hyötyä ja lisdeksamfetamiinihoito katsotaan tarkoituksenmukaiseksi aikuisiässä.

Lisätietoja