Dulaglutidin (Trulicity) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.8.2017 alkaen

Dulaglutidia sisältävä Trulicity-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoidossa

  • yhdistettynä muihin verensokeria alentaviin lääkevalmisteisiin, mukaan lukien insuliini, potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2.

Dulaglutidia sisältävä Trulicity-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa diabetes, muu kuin insuliinihoito, vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoidossa

  • yhdistettynä muihin verensokeria alentaviin lääkevalmisteisiin, mukaan lukien insuliini, potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on ≥35 kg/m2.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ei aiheuta muutoksia Kansaneläkelaitoksen voimassa olevien päätösten päätöskohtien ’346. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi’ ja ’285. Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi’ lääketieteellisiin edellytyksiin. Korvausoikeuden laajennuksen on katsottu sisältyvän voimassa olevien päätöskohtien lääketieteellisiin edellytyksiin.

Lisätietoja