Dupilumabi (Dupixent) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.10.2018 alkaen

Dupilumabia sisältävä Dupixent-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • vaikean atooppisen ihottuman hoidossa aikuispotilaille, joilla tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, se on vasta-aiheinen tai se ei sovi.

Dupilumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

395. Dupilumabi

Dupilumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (395) myönnetään vaikean atooppisen ihottuman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean atooppisen ihottuman hoitoon aikuispotilaille, kun

  • tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, se on vasta-aiheinen tai se ei sovi.

Lausunnossa tulee kuvata vaikea atooppinen ihottuma (ihottuman laajuus, vaikeusaste ja potilaan subjektiiviset oireet).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dupilumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi. Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään 3 vuodeksi. Jatkohakemuksessa tulee kuvata lääkkeellä saadut hoitotulokset sekä perustella hoidon jatkamisen tarve.

Lue lisää