Eliglustaatti (Cerdelga) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2017 alkaen

Eliglustaattia sisältävä Cerdelga-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • niiden tyypin 1 Gaucher’n tautia (GD1) sairastavien aikuispotilaiden pitkäaikaiseen hoitoon, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

Eliglustaatti lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’333. Imigluseraasi ja velagluseraasi alfa’. Lisäksi jatkossa lääkärinlausunto B tulee olla yliopistollisen sairaalan Gaucherin tautia hoitavasta yksiköstä.

Eliglustaatin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

333.     Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa

Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (333) myönnetään Gaucherin taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Imigluseraasi ja velagluseraasi alfa voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan Gaucherin tautia hoitavasta yksiköstä Gaucherin taudin hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Eliglustaatin peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon aikuispotilaille, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

Imigluseraasin peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon ja
  • tyypin 3 Gaucherin taudin hoitoon potilaille, joilla on taudin kliinisesti merkittäviä muita kuin neurologisia oireita.

Velagluseraasi alfan peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Lisätietoja