Eliglustaatti (Cerdelga) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.11.2018 alkaen

Eliglustaattia sisältävä Cerdelga-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

  • niiden tyypin 1 Gaucher’n tautia (GD1) sairastavien aikuispotilaiden pitkäaikaiseen hoitoon, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

Eliglustaatti lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’151. Imigluseraasi ja velagluseraasi alfa’. Lisäksi jatkossa lääkärinlausunto B tulee olla yliopistollisen sairaalan Gaucherin tautia hoitavasta yksiköstä.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 151 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’333. Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa’ ja jotka ovat ostaneet Cerdelga-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Eliglustaatin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

151. Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa

Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen Gaucherin taudin hoidossa.

Eliglustaatin, imigluseraasin ja velagluseraasi alfan erityiskorvausoikeus myönnetään yliopistollisen sairaalan Gaucherin tautia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella, kun lausunnon on antanut Gaucherin taudin hoitoon perehtynyt lääkäri, asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen Gaucherin taudin hoitoon.

Eliglustaattia erityiskorvataan

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon aikuispotilaille, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

Imigluseraasia erityiskorvataan

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon
  • tyypin 3 Gaucherin taudin hoitoon potilaille, joilla on taudin kliinisesti merkittäviä muita kuin neurologisia oireita.

Velagluseraasi alfaa erityiskorvataan

  • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon.

Erityiskorvausoikeuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Erityiskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

 

Lue lisää