Eltrombopagista erityiskorvaus 1.12.2020 alkaen korvausoikeudella 1517

Lääkeaine: Eltrombopagi
Lääkevalmiste: Revolade
Sairaus: Immunologinen trombosytopenia (ITP) ja aplastinen anemia

Mikä muuttuu

Eltrombopagille on laadittu lääkeainekohtainen korvausoikeus. Revolade-lääkkeestä saa 1.12.2020 alkaen erityiskorvauksen (100 %) uudella korvausoikeudella

  • 1517. Eltrombopagi.

Sitä ennen lääkkeestä saa erityiskorvauksen korvausoikeuksilla 122 ja 129.

Uuden korvausoikeuden 1517 myöntöperusteet eroavat korvausoikeuksien 122 ja 129 myöntöperusteista.

Kenelle korvataan

Eltrombopagin korvausoikeus 1517 voidaan myöntää primaarisen immunologisen trombosytopenian (ITP) ja vaikean aplastisen anemian hoitoon. Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Revolade-lääkkeestä saa 1.12.2020 alkaen peruskorvauksen (40 %) uudella korvausoikeudella 3039. Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen ilman Kelan myöntämää korvausoikeutta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti eltrombopagin uuden korvausoikeuden niille asiakkaille, jotka ovat saaneet Revolade-lääkkeestä korvausta.

Lue lisää