Emisitsumabi (Hemlibra) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2018 alkaen


Emisitsumabia sisältävä Hemlibra-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • verenvuotojen ennaltaehkäisyssä A-hemofiliaa sairastaville potilaille, joilla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle ja joille siedätyshoito ei onnistu tai se ei sovellu.

Emisitsumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

397. Emisitsumabi

Emisitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (397) myönnetään A-hemofiliaa sairastaville potilaille seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset


Peruskorvausoikeus myönnetään A-hemofiliaa sairastavien potilaiden verenvuotoja ennaltaehkäisevään hoitoon, kun

  • potilaalla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle ja
  • siedätyshoito ei onnistu tai se ei sovellu.


Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa emisitsumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

 

Lue lisää