Emisitsumabi (Hemlibra) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2019 alkaen

Emisitsumabia sisältävä Hemlibra-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt

  • verenvuotojen ennaltaehkäisyyn A-hemofiliaa sairastaville potilaille, joilla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle ja siedätyshoito ei onnistu tai se ei sovellu.

Kela myöntää emisitsumabin erityiskorvausoikeuden 1503 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva peruskorvausoikeus 397 ja jotka ovat ostaneet emisitsumabia peruskorvattuna apteekista.

Emisitsumabin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

1503. Emisitsumabi

Emisitsumabi on rajoitetusti erityiskorvattavaa A-hemofilian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään yliopistollisen sairaalan hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella A-hemofiliaa sairastavien potilaiden verenvuotoja ennaltaehkäisevään hoitoon, kun

  • potilaalla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle ja
  • siedätyshoito ei onnistu tai se ei sovellu.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Lue lisää