Erenumabi (Aimovig) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2019 alkaen

Erenumabia sisältävä Aimovig-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • migreenin estohoidossa aikuispotilaille, joilla esiintyy vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa ja joille on kokeiltu migreenin estohoitoon vähintään kahta muuta lääkevalmistetta, eivätkä nämä saa aikaan riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran 12 viikon hoitokokeilun jälkeen ja uudelleen aina vähintään kerran vuodessa hoidon aloittamisen jälkeen, jolloin arvioidaan myös tarve jatkohoidolle. Hoidon jatkamisen kannalta riittävänä hoitovasteena voidaan pitää sitä, että potilaan migreenipäivien esiintyminen kuukaudessa vähenee vähintään 50 % lähtötilanteeseen verrattuna.

Aimovigin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3007. Erenumabi

Erenumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3007) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran ja kun korvausoikeudelle haetaan ensimmäisen kerran jatkoa. Sen jälkeen hyväksytään myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lääkärinlausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään migreenin estohoitoon aikuisille, joilla

  • esiintyy vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa erenumabihoitoa aloitettaessa ja
  • on kokeiltu vähintään kahta migreenin estohoitolääkettä, eikä niillä ole saatu aikaan riittävää vastetta, ne ovat vasta-aiheisia tai ne eivät ole siedettyjä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi kuukaudeksi.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, jos migreenipäivien määrä kuukaudessa on vähentynyt kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana vähintään puoleen. Hoitovasteen arvioi ja lääkärinlausunnon laatii erikoissairaanhoidon neurologian yksikkö tai alan erikoislääkäri.

Tämän jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos migreenipäivien määrä kuukaudessa on edelleen puolet vähemmän kuin erenumabihoitoa aloitettaessa. Tällöin myös muu potilasta hoitava lääkäri voi arvioida hoitovasteen ja laatia lääkärinlausunnon.

Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

 

Lue lisää