Muutos erlotinibin (Tarceva) rajoitettuun peruskorvattavuuteen ja rajoitettuun erityiskorvattavuuteen 1.6.2018 alkaen

Erlotinibia sisältävä Tarceva-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, seuraavasti

 • ensilinjan hoito paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita,
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joilla on aktivoivia EGFR-mutaatioita ja joiden tauti on stabiili ensimmäisessä linjassa annetun solunsalpaajahoidon jälkeen,
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun kasvaimessa on aktivoivia EGFR-mutaatioita ja vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi,
 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun kasvaimessa ei ole aktivoivia EGFR-mutaatioita, vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi ja muiden hoitovaihtoehtojen ei katsota sopivan potilaalle tai
 • metastasoituneen haimasyövän hoito yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Korvattavuuden laajuus muuttuu paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilailla, joilla ei ole EGFR-mutaatioita. Muutos johtuu Tarceva-valmisteen valmisteyhteenvetoon tehdystä päivityksestä.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’325. Erlotinibi’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’191. Erlotinibi’ muutetaan vastaamaan lääkkeiden hintalautakunnan päätöstä.

Erlotinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

325. Erlotinibi

Erlotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (325) myönnetään ja sitä peruskorvataan eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Erlotinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun
  • kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita
  • kasvaimessa ei ole todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi ja muiden hoitovaihtoehtojen ei katsota sopivan potilaalle.
 • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

191. Erlotinibi

Erlotinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Erlotinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun
  • kasvaimessa on todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita
  • kasvaimessa ei ole todettu aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi ja muiden hoitovaihtoehtojen ei katsota sopivan potilaalle.
 • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja