Everolimuusin (Afinitor) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.1.2016 alkaen

Everolimuusia sisältävä Afinitor-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2016 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • hormonireseptoripositiivisen, HER-2/neu-negatiivisen, pitkälle edenneen rintasyövän hoidossa yhdessä eksemestaanin kanssa postmenopausaalisilla naisilla, joilla ei ole oireista viskeraalista sairautta, kun tauti on uusiutunut ei-steroidaalisella aromataasin estäjällä toteutetun liitännäishoidon aikana.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’340.  Everolimuusi’ on muokattu vastaamaan edellä olevaa hintalautakunnan päätöstä.

Everolimuusin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

340.    Everolimuusi

Everolimuusi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (340) myönnetään edenneen munuaissyövän, haiman neuroendokriinisten kasvainten ja pitkälle edenneen rintasyövän sekä tuberoosiskleroosiin liittyvän subependymaalisen jättisoluisen astrosytooman ja munuaisten angiomyolipooman hoitoon seuraavin edellytyksin. Everolimuusi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B kyseisiä sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • edenneen munuaissyövän hoitoon potilailla, joiden tauti on edennyt VEGF-estohoidon (endoteelikasvutekijäreseptorin estohoidon kuten sunitinibi- tai sorafenibihoidon) aikana tai sen jälkeen.
  • leikkaukseen soveltumattomien tai etäpesäkkeisten, hyvin tai kohtalaisesti erilaistuneiden haiman neuroendokriinisten kasvainten hoitoon aikuisilla, joilla on etenevä tauti.
  • pitkälle edenneen hormonireseptoripositiivisen, HER-2-negatiivisen rintasyövän hoitoon yhdessä eksemestaanin kanssa postmenopausaalisille naisille,
  • joiden tauti on uusiutunut ei-steroidaalisella aromataasin estäjällä (esimerkiksi anastrotsoli tai letrotsoli) toteutetun liitännäishoidon aikana ja

  • joilla ei ole oireisia sisäelinten etäpesäkkeitä, jotka edellyttäisivät muuta onkologista lääkehoitoa.

  • tuberoosiskleroosiin liittyvän subependymaalisen jättisoluisen astrosytooman hoitoon potilaille, jotka tarvitsevat terapeuttista toimenpidettä, mutta eivät ole soveltuvia leikkaukseen.
  • tuberoosiskleroosiin liittyvän munuaisten angiomyolipooman hoitoon aikuisille, joilla on komplikaatioiden riski, mutta jotka eivät tarvitse välitöntä leikkaushoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa everolimuusin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja