Everolimuusin (Afinitor) rajoitettu erityiskorvattavuus laajenee 1.8.2016 alkaen

Everolimuusia sisältävä Afinitor-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2016 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa rintasyöpä

  • hormonireseptoripositiivisen, HER-2/neu-negatiivisen, pitkälle edenneen rintasyövän hoidossa yhdessä eksemestaanin kanssa postmenopausaalisilla naisilla, joilla ei ole oireista viskeraalista sairautta, kun tauti on uusiutunut ei-steroidaalisella aromataasin estäjällä toteutetun liitännäishoidon aikana.

Everolimuusin korvattavuuden laajennus lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’158. Everolimuusi’.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 158 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’340. Everolimuusi' ja voimassa oleva erityiskorvausoikeus ’115. Rintasyöpä’.

Everolimuusi rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

158. Everolimuusi

Everolimuusi on rajoitetusti erityiskorvattavaa munuaissyövän, haiman neuroendokriinisten kasvainten ja rintasyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.
Everolimuusin erityiskorvausoikeus myönnetään kyseisiä sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • edenneen munuaissyövän hoitoon potilailla, joiden tauti on edennyt VEGF-estohoidon (endoteelikasvutekijäreseptorin estohoidon kuten sunitinibi- tai sorafenibihoidon) aikana tai sen jälkeen.
  • leikkaukseen soveltumattomien tai etäpesäkkeisten, hyvin tai kohtalaisesti erilaistuneiden haiman neuroendokriinisten kasvainten hoitoon aikuisilla, joilla on etenevä tauti.  
  • pitkälle edenneen hormonireseptoripositiivisen, HER-2-negatiivisen rintasyövän hoitoon yhdessä eksemestaanin kanssa postmenopausaalisille naisille,
    • joiden tauti on uusiutunut ei-steroidaalisella aromataasin estäjällä (esimerkiksi anastrotsoli tai letrotsoli) toteutetun liitännäishoidon aikana ja
    • joilla ei ole oireisia sisäelinten etäpesäkkeitä, jotka edellyttäisivät muuta onkologista lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa everolimuusin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja