Evolokumabi (Repatha) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.6.2019 alkaen

Evolokumabia sisältävä Repatha-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt

  • familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa
    • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, ja
    • aikuispotilailla, joilla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 5 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta.

Kela myöntää evolokumabin erityiskorvausoikeuden 292 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva peruskorvausoikeus 388 ja jotka ovat ostaneet evolokumabia peruskorvattuna apteekista.

Evolokumabin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

292.         Evolokumabi

Evolokumabi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen periytyvän rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteisen häiriön hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkärin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikön antaman B-lausunnon perusteella familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon, kun

  • potilas on käyttänyt muuta veren rasva-arvoja alentavaa lääkehoitoa (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia

ja tästä huolimatta potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

  • yli 2,6 mmol/l, jos potilaalla on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 5,0 mmol/l, jos potilaalla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu toteamalla LDL-reseptorigeenin mutaatio tai kliinisin perustein siten kuin erityiskorvattavaa sairautta 211 (Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt) koskevissa lääketieteellisissä edellytyksissä kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää