Evolokumabin (Repatha) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.8.2019 alkaen

Evolokumabia sisältävä Repatha-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

 • hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa
  • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, tai
  • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus sekä vähintään yksi lisäriskitekijä (diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio, vakava/laaja ateroskleroottinen tauti tai nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti) ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta.

Evolokumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3015. Evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa

Evolokumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3015) myönnetään hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon ateroskleroottista valtimosairautta (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) sairastaville aikuisille, kun

 • potilas on käyttänyt muuta veren rasva-arvoja alentavaa lääkehoitoa (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia

ja tästä huolimatta potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

 • yli 3,6 mmol/l tai
 • yli 2,6 mmol/l, jos potilaalla on jokin seuraavista
  • diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio
  • vakava tai laaja ateroskleroottinen tauti
  • nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää