Febuksostaatti (Adenuric) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.10.2017 alkaen

Febuksostaattia sisältävä Adenuric-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa kihti

  • vaikeaa kroonista hyperurikemiaa sairastaville potilaille, jotka eivät siedä allopurinolia tai joille allopurinoli on vasta-aiheinen.
Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 288 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’349. Febuksostaatti'.

Febuksostaatin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

288.     Febuksostaatti

Febuksostaatti on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen kihdin hoidossa.

Febuksostaatin erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin antaman
B-lausunnon perusteella
 
  • vaikeaa kroonista hyperurikemiaa sairastaville potilaille, jotka eivät siedä allopurinolia tai joille allopurinoli on vasta-aiheinen.
Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa febuksostaatin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja