Ferrimaltoli (Feraccru) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.8.2018 alkaen

Ferrimaltolia sisältävä Feraccru-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • raudanpuuteanemian hoidossa aikuisilla tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla potilailla, kun muita suun kautta annosteltavia rautalääkkeitä ei haittavaikutusten vuoksi voida käyttää.

Ferrimaltolin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

392.    Ferrimaltoli

Ferrimaltoli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (392) myönnetään vaikeahoitoisen raudanpuuteanemian hoitoon tulehduksellista suolistosairautta sairastaville seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B gastroenterologisia sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään raudanpuuteanemian hoitoon aikuisille tulehduksellista suolistosairautta sairastaville potilaille, kun

  • muita suun kautta annosteltavia rautalääkkeitä ei niistä aiheutuneiden haittavaikutusten vuoksi ole voitu käyttää.

Tulehduksellisilla suolistosairauksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityiskorvausoikeuden 208 mukaisia vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan muiden rautalääkkeiden potilaalle aiheuttamat haittavaikutukset, ferrimaltolin tarve sekä asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää