Fingolimodin (Gilenya) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.10.2015 alkaen

Fingolimodia sisältävä Gilenya-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 01.10.2015 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoidossa potilaille, joiden tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta

sekä rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa MS-tauti,

  • kun kysymyksessä on aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoito potilailla, joiden tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta.

Rajoitetun peruskorvausoikeuden (353) ja rajoitetun erityiskorvausoikeuden (164) lääketieteellinen edellytys aiemmasta interferoni beeta- tai glatirameeriasetaattihoidosta muuttuu muotoon ’vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta’. Samalla molemmista päätöskohdista poistetaan maininta ’toisen linjan’ hoidosta, sillä kyseessä voi olla myöhemmänkin linjan hoito.

Fingolimodin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

353.     Fingolimodi

Fingolimodi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (353) myönnetään aaltoilevan ja aaltoilevaan läheisesti rinnastettavan MS-taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Fingolimodi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai vastaavasta muusta neurologisesta toimintayksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeuden edellytyksenä on erikoissairaanhoidon neurologian yksikössä tai vastaavassa muussa neurologisessa toimintayksikössä todettu hoidon tarve ja siellä aloitettu ja valvottu hoito, kun

  • aaltoileva tai aaltoilevaan läheisesti rinnastettava MS-tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta ja
  • potilaan toimintakyky hoitoa aloitettaessa riittää vähintään 20 metrin kävelyyn käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (vastaa EDSS-lukua 6,5).

Korvausoikeus myönnetään ajaksi, jonka sairauden arvioidaan hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella olevan näiden erityisten käyttöaiheiden mukainen, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Peruskorvausoikeutta voidaan hakea uudelleen uudella hoitoa valvovassa neurologian hoitoyksikössä laaditulla B-lausunnolla, josta hoidon vaikutuksen, jatkumisen ja tarpeen tulee ilmetä. Jatkokorvausoikeutta ei myönnetä, jos sairaus on edennyt vaiheeseen, jossa potilas ei pysty kävelemään vähintään 20 metriä käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (EDSS yhtä suuri tai suurempi kuin 7).

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

164.     Fingolimodi

Fingolimodi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen erittäin aktiivisen MS-taudin hoidossa.
Erityiskorvausoikeuden edellytyksenä on erikoissairaanhoidon neurologian yksikössä tai vastaavassa muussa neurologisessa toimintayksikössä todettu hoidon tarve ja siellä aloitettu ja valvottu hoito, jotka osoitetaan tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla, kun

  • aaltoileva tai aaltoilevaan läheisesti rinnastettava MS-tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta ja
  • potilaan toimintakyky hoitoa aloitettaessa riittää vähintään 20 metrin kävelyyn käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (vastaa EDSS-lukua 6,5).

Korvausoikeus myönnetään ajaksi, jonka sairauden arvioidaan hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella olevan näiden erityisten käyttöaiheiden mukainen, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Erityiskorvausoikeutta voidaan hakea uudelleen uudella hoitoa valvovassa neurologian hoitoyksikössä laaditulla B-lausunnolla, josta hoidon vaikutuksen, jatkumisen ja tarpeen tulee ilmetä. Jatkokorvausoikeutta ei myönnetä, jos sairaus on edennyt vaiheeseen, jossa potilas ei pysty kävelemään vähintään 20 metriä käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (EDSS yhtä suuri tai suurempi kuin 7).

Lisätietoja