Fulvestrantin (Faslodex) rajoitettu erityiskorvattavuus laajenee 1.8.2017 alkaen

Fulvestranttia sisältävä Faslodex-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2017 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa rintasyöpä seuraavasti:

  • estrogeenireseptoripositiivisen paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen rintasyövän hoito postmenopausaalisilla naisilla, joiden sairaus on uusiutunut tai edennyt antiestrogeenihoidon aikana tai sen jälkeen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’192. Fulvestrantti’ muutetaan vastaamaan fulvestrantin korvattavuuden laajennusta. Päätöskohdasta on poistettu edeltävää aromataasinestäjähoitoa koskeva edellytys.

Fulvestrantin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

192.    Fulvestrantti

Fulvestrantti on erityiskorvattavaa rintasyövän hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.
Fulvestrantin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen estrogeenireseptoripositiivisen rintasyövän hoitoon postmenopausaalisille naisille, joiden sairaus on uusiutunut tai edennyt antiestrogeenihoidon aikana tai sen jälkeen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa fulvestrantin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lisätietoja