Glargininsuliini 300 U/ml (Toujeo 300 U/ml) rajoitetusti perus- ja erityiskorvattavaksi 1.1.2017 alkaen
 

Glargininsuliinia 300 U/ml sisältävä Toujeo-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.1.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoidossa, kun muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lisäksi valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa diabetes, kun kyseessä on

  •  aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoito ja muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden ’177. Glargininsuliini 300 U/ml’ ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva erityiskorvausoikeus ’103. Diabetes’ ja jotka ovat ostaneet Toujeo 300 U/ml -valmistetta vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 loppuun asti Toujeo 300 U/ml -valmiste on peruskorvattava ja korvausoikeudella 103 erityiskorvattava.

Glargininsuliini 300 U/ml -valmisteen rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

382. Glargininsuliini 300 U/ml


Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (382) myönnetään tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin. Glargininsuliini 300 U/ml voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoitoon, kun muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ilman määräaikaa.


Ote Kansaneläkelaitoksen 1.1.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

177. Glargininsuliini 300 U/ml

Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa.

Glargininsuliinin (300 U/ml) erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä annetun tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun kyseessä on aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoito ja muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja