Guanfasiini (Intuniv) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2019 alkaen

Guanfasiinia sisältävä Intuniv-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’331. Atomoksetiini, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini’ muutetaan vastaamaan korvattavuuden laajennusta. Samalla päätöskohtaan lisätään määräaikaisuus ja päätöskohtaa selkiytetään.

Guanfasiinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

331. Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini

Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (331) myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Lapset ja nuoret:

  • Atomoksetiinin, deksamfetamiinin, guanfasiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus myönnetään ADHD:n hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.
  • Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena hoitosuunnitelman mukaiselle ajalle, kuitenkin enintään siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta.

Aikuiset:

  • Atomoksetiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon aikuisille, kun ADHD:n oireiden ilmaantuminen lapsuusiässä on varmistettu.
  • Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen lääke- ja tukihoitosuunnitelma.

Lue lisää