Heinien allergeeniuute (Staloral mixture of 5 grasses -erityislupavalmiste) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2016 alkaen

Heinien allergeeniuutteita sisältävä Staloral mixture of 5 grasses -erityislupavalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • tyypin I allergian (Gell ja Coombs -luokitus) hoidossa potilaille, joiden oireisiin kuuluu kausiluonteinen heinän siitepölystä johtuva riniitti, konjunktiviitti, rino-konjunktiviitti tai astma (lievä tai keskivaikea) ja joilla on kliinisesti merkitykselliset oireet ja heinäallergia on diagnosoitu ihon prick-testillä ja/tai erityisellä IgE-testillä.

Heinien allergeeniuute lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’364. Koivun allergeeniuute’.

Staloral mixture of 5 grasses (valmistaja: Stallergenes S.A.) on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämällä potilaskohtaisella erityisluvalla toimitettava lääke. Lisätietoja erityisluvista on saatavissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kotisivuilta.

Heinien allergeeniuutteen rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

364.     Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute  

Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (364) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B allergisia sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä tai korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien ja allergologian, keuhkosairauksien ja allergologian tai lastentautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään koivun tai heinän siitepölyallergiaan (tyyppi 1, Gell ja Coombs -luokitus) liittyvien merkittävien riniitti-, konjunktiviitti-, rinokonjunktiviitti- tai astmaoireiden hoitoon potilaille, joilla on osoitettu koivun tai heinän siitepölyallergia ihon prick-testillä tai erityisellä IgE-testillä.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa siedätyshoidon tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lisätietoja