Ibrutinibi (Imbruvica) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.2.2018 alkaen

Ibrutinibia sisältävä Imbruvica-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

 • Monoterapiana kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet sairauteensa vähintään yhtä hoitoa, tai ensilinjan hoitona potilaille, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.
 • Monoterapiana uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa.
 • Monoterapiana Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai ensisijaiseksi hoidoksi potilaille, joille kemoimmunoterapia ei sovi.

Ibrutinibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

390.     Ibrutinibi

Ibrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (390) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Ibrutinibin peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana hyvän hoitokäytännön mukaiseen

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuispotilaille,
  • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona, kun kemoimmunoterapia ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ibrutinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja