Eurooppalainen lääkemääräys ja -lomake

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Tällä lailla EU:n nk. potilasdirektiivi saatetaan osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä.  Potilasdirektiivin lähtökohtana on, että henkilö voi vapaasti hakeutua saamaan terveyspalveluita toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä.

Direktiivi velvoittaa myös hyväksymään toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetut lääkemääräykset. Tämä velvoite tullaan suunnitelman mukaan panemaan toimeen lääkelain ja lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutoksella vielä tämän vuoden aikana.

Suomessa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi pian ostaa lääkkeitä myös EU- tai Eta-maiden apteekeista

EU:n alueelle ei tule yhtenäistä lääkemääräyslomaketta. Vähimmäisvaatimukset eurooppalaisen lääkemääräyksen sisällölle on lueteltu Euroopan komission täytäntöönpanodirektiivissä.

Suomessa käyttöön otettava eurooppalainen lääkemääräyslomake ei poikkea suuresti perinteisestä lääkemääräyslomakkeesta. Uudessa lomakkeessa on tila yhdelle lääkkeelle. Lomakkeen kielinä ovat englanti ja suomi tai englanti ja ruotsi.  Merkittävin muutos on lääkkeen määräämiskäytännössä.

Eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan pääsääntöisesti lääkeaineen nimellä (WHO:n INN-nimi)

Täytäntöönpanodirektiivin mukaan eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan

  • yleisnimellä (vaikuttavalla lääkeaineella)
  • tuotemerkillä (lääkevalmisteen kauppanimellä), jos kyseessä on biologinen lääke
  • tuotemerkillä, kun lääkkeen määrääjä pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä. Tällöin lääkemääräyksessä on esitettävä lyhyesti syyt tuotemerkin käyttöön. On suositeltavaa esittää syyt tuotemerkin käyttöön myös englanniksi.

Eurooppalainen lääkemääräys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa potilas ostaa lääkkeen Suomen ulkopuolelta toisesta jäsenmaasta, mutta sillä voi ostaa lääkettä myös Suomen apteekeista.

Eurooppalaisen lääkemääräyslomakkeen ja tulostemallin jakelu

Painettuja eurooppalaisia lääkemääräyslomakkeita voi 11.11.2013 alkaen tilata Kelasta osoitteesta lomakevarasto (at) kela.fi. Painettuja lääkemääräyslomakkeita tulisi tilata vain harkiten pieninä erinä, koska eurooppalainen lääkemääräys on tarkoitettu pääsääntöisesti käytettäväksi muualla kuin Suomessa.

Potilastietojärjestelmien toimittajat voivat halutessaan 1.11.2013 alkaen tilata Kelasta osoitteesta lomakkeet (at) kela.fi eurooppalaisen lääkemääräyksen tulostemallin lisättäväksi järjestelmiinsä.

Lisäksi Lääkäriliitto ja Lääkäriportaali tarjoavat eurooppalaisen lääkemääräyslomakepohjan asiakkaidensa käyttöön FiMnet-tunnuksilla.

Lisätietoja: