Idelalisibi (Zydelig) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.10.2015 alkaen

Idelalisibia sisältävä Zydelig-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2015 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoito yhdistelmänä rituksimabin kanssa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai ensisijaisena hoitona 17p-deleetion tai TP53-mutaation yhteydessä potilailla, joille ei sovi kemo-immunoterapia.

Idelalisibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

372.    Idelalisibi

Idelalisibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (372) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Idelalisibin peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon yhdistelmänä rituksimabin kanssa

  • aikuispotilaille, jotka ovat aiemmin saaneet sairauteensa vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensisijaisena hoitona aikuispotilaille, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio, eikä muu hoito sovellu.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa idelalisibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja