Idelalisibin (Zydelig) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.4.2019 alkaen

Idelalisibia sisältävä Zydelig-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan päätöksen lisäksi 1.4.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • follikulaarisen lymfooman hoidossa monoterapiana aikuispotilailla, jotka ovat hoitoresistenttejä kahdelle aiemmalle hoitolinjalle.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohta ’372. Idelalisibi’ muutetaan vastaamaan korvattavuuden laajennusta.

Idelalisibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

372. Idelalisibi

Idelalisibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (372) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja tai syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon yhdistelmänä rituksimabin kanssa aikuisille,
    • jotka ovat aiemmin saaneet sairauteensa vähintään yhtä hoitoa, tai
    • ensisijaisena hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio, eikä muu hoito sovellu
  • follikulaarisen lymfooman hoitoon monoterapiana aikuisille, joiden sairaus on hoitoresistentti kahdelle aiemmalle hoitolinjalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää