Ihmisen veren hyytymistekijän VIII ja ihmisen von Willebrand -tekijän (Haemate) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.2.2016 alkaen

Ihmisen veren hyytymistekijää VIII ja ihmisen von Willebrand -tekijää sisältävä Haemate-lääkevalmiste on  lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2016 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • hyytymistekijä VIII -vasta-ainepotilaiden hoitoon

sekä rajoitetusti erityiskorvattava ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt,

  • kun kysymyksessä on hyytymistekijä VIII -vasta-ainepotilaiden hoito.

Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand- tekijä on tällä hetkellä rajoitetusti perus- ja erityiskorvattava von Willebrandin taudin hoidossa (korvausoikeusnumerot 332 ja 194). Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä on 1.2.2016 alkaen rajoitetusti perus- ja erityiskorvattava myös A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoidossa. Korvattavuuden laajenemisen vuoksi Kelan rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan päätökseen lisätään päätöskohta ’375.  Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon’ ja Kelan rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaan päätökseen päätöskohta’ 172 Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon’.

Ihmisen veren hyytymistekijän VIII ja ihmisen von Willebrand -tekijän rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoidossa on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

375.    Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon


Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus myönnetään A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon seuraavin edellytyksin. Valmiste voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen

  • A-hemofiliaa sairastavien potilaiden hyytymistekijä VIII -vasta-aineiden poistamiseen siedätyshoidolla, kun ensilinjan valmisteilla ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa tämän lääkkeen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.2.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

172.     Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on erityiskorvattavaa A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.
Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • A-hemofiliaa sairastavien potilaiden hyytymistekijä VIII -vasta-aineiden poistamiseen siedätyshoidolla, kun ensilinjan valmisteilla ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Lisätietoja