Iksatsomibi (Ninlaro) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2018 alkaen


Iksatsomibia sisältävä Ninlaro-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • multippelin myelooman hoidossa yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa sellaisilla aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa.

Iksatsomibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

398. Iksatsomibi

Iksatsomibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (398) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Iksatsomibin peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon yhdessä deksametasonin ja lenalidomidin kanssa aikuisille,

  • jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa iksatsomibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää