Ivabradiini (Procoralan) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2015 alkaen

Ivabradiinia sisältävä Procoralan-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2015 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen sydämen vajaatoiminta,

  • kun kysymyksessä on NYHA II-IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoito, johon liittyy systolinen toimintahäiriö, kun potilaalla on sinusrytmi, syketaajuus ≥ 75 lyöntiä minuutissa ja vasemman kammion ejektiofraktio ≤ 35 %, yhdistelmänä hoitosuositusten mukaisen hoidon kanssa, beetasalpaajahoito mukaan lukien tai kun beetasalpaajahoito on vasta-aiheinen tai ei sovi potilaalle.

Kansaneläkelaitos myöntää ivabradiinin rajoitetun erityiskorvausoikeuden 283 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus 354 'Ivabradiini' ja jotka käyttävät ivabradiinia.

Ivabradiinin rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.7.2015 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

283. Ivabradiini

Ivabradiini on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Ivabradiinin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä annetun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NYHA II–IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun vajaatoimintaan liittyy systolinen toimintahäiriö ja potilaalla on sinusrytmi ja syketaajuus on vähintään 75 lyöntiä minuutissa ja vasemman kammion ejektiofraktio on enintään 35 %.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ivabradiinin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja