Kabotsantinibin (Cabometyx) rajoitettu peruskorvattavuus ja rajoitettu erityiskorvattavuus laajenevat 1.6.2019 alkaen

Kabotsantinibille uudet korvausoikeudet 1.6.2019 alkaen

Kabotsantinibia sisältävä Cabometyx-lääkevalmiste on voimassa olevan korvattavuuden lisäksi lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu,

  • edenneen munuaissyövän hoidossa aiemmin hoitamattomille aikuispotilaille, joiden ennuste on kohtalainen tai huono.

Kabotsantinibi sisältyy tällä hetkellä Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’340. Everolimuusi ja kabotsantinibi’ ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’158. Everolimuusi ja kabotsantinibi’.

Kabotsantinibi poistetaan 1.6.2019 alkaen päätöskohdista 340 ja 158, ja kabotsantinibille laaditaan omat päätöskohdat 3012 ja 1502, jotka sisältävät sekä voimassa olevan korvattavuuden että korvattavuuden laajennuksen. Päätöskohtien 340 ja 158 muutoksista on oma tiedote.

Kela myöntää kabotsantinibin uudet korvausoikeudet 3012 ja 1502 ilman uutta lääkärinlausuntoa B niille henkilöille, joilla on voimassa oleva korvausoikeus 340 tai 158 ja jotka ovat ostaneet kabotsantinibia korvattuna apteekista.

Kabotsantinibin rajoitetun peruskorvattavuuden ja rajoitetun erityiskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3012.       Kabotsantinibi

Kabotsantinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3012) myönnetään edenneen munuaissyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Kabotsantinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edenneen munuaissyövän hoitoon aikuisille,

  • joiden tauti on edennyt VEGF-estohoidon (endoteelikasvutekijäreseptorin estohoidon kuten patsopanibi- tai sunitinibihoidon) aikana tai sen jälkeen tai
  • joilla on vähintään yksi riskipiste IMDC-luokituksen mukaan (potilaan ennuste on kohtalainen tai huono), ensilinjan hoitona.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

1502.    Kabotsantinibi

Kabotsantinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa munuaissyövän hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella edenneen munuaissyövän hoitoon aikuisille,

  • joiden tauti on edennyt VEGF-estohoidon (endoteelikasvutekijäreseptorin estohoidon kuten patsopanibi- tai sunitinibihoidon) aikana tai sen jälkeen tai
  • joilla on vähintään yksi riskipiste IMDC-luokituksen mukaan (potilaan ennuste on kohtalainen tai huono), ensilinjan hoitona.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää