Konestaatti alfan (Ruconest) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.2.2018 alkaen

Konestaatti alfaa sisältävä Ruconest-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.2.2018 alkaen aiemman korvattavuuden lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon nuorille, joilla on C1 esteraasi-inhibiittorin puutteesta aiheutuva perinnöllinen angiodeema (HAE).

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ei aiheuta muutoksia Kansaneläkelaitoksen voimassa olevan päätöskohdan ’338. C1-esteraasin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa’ lääketieteellisiin edellytyksiin. Korvausoikeuden laajennuksen on katsottu sisältyvän voimassa olevan päätöskohdan lääketieteellisiin edellytyksiin.

Lisätietoja