Korvausoikeuden 3007 edellytykset tarkentuvat 1.2.2020 alkaen

Lääkeaine: Erenumabi
Lääkevalmiste: Aimovig
Sairaus: Migreeni

Mikä muuttuu

Korvausoikeuden

  • 3007. Erenumabi

myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan 1.2.2020 alkaen B-lääkärinlausunnossa esitettävien tietojen osalta.

Korvausoikeudella 3007 saa peruskorvauksen (40 %) migreenin estohoitoon käytettävästä erenumabista ja 1.2.2020 alkaen myös fremanetsumabista (Ajovy).

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää