Korvausoikeuden 338 määräaika pitenee 1.4.2021 alkaen

Lääkeaine: C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: Perinnöllinen angioedeema

Mikä muuttuu

Useista perinnöllisen angioedeeman hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 338. C1-esteraasin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa.

Korvausoikeus voidaan myöntää 1.4.2021 alkaen kerralla enintään viideksi vuodeksi aiemman kolmen vuoden sijaan.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää