Korvausoikeuden 377 määräaika pitenee 1.5.2021 alkaen

Lääkeaine: Apremilasti ja dimetyylifumaraatti
Lääkevalmiste: Otezla ja Skilarence
Sairaus: Nivelpsoriaasi, läiskäpsoriaasi ja Behҫetin tauti

Mikä muuttuu

Apremilastia ja dimetyylifumaraattia sisältävistä lääkkeistä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 377. Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi).

Korvausoikeus 377 voidaan myöntää 1.5.2021 alkaen kerralla enintään viideksi vuodeksi aiemman kahden vuoden sijaan. Lääketieteelliset edellytykset pysyvät ennallaan.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää