Korvausoikeuksien 157 ja 164 myöntämisen edellytykset tarkentuvat

Lääkeaine: Useita
Lääkevalmiste: Useita
Sairaus: MS-tauti

Mikä muuttuu

Useista MS-taudin hoitoon käytettävistä lääkkeistä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeuksilla

  • 157. Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi (MS-tauti) ja
  • 164. Fingolimodi (1.10.2020 alkaen 164. Fingolimodi ja kladribiini).

Näiden korvausoikeuksien myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan 1.10.2020 alkaen liikunta- ja toimintakyvyn osalta. Vaadittu EDSS-pistemäärä pysyy ennallaan, mutta esimerkkeinä lueteltuihin apuvälineisiin lisätään rollaattori.

Sama tarkennus tehdään myös peruskorvausoikeuksiin 303 ja 353.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta (linkit tiedotteessa).

Lue lisää